Μια μέρα σαν σήμερα, 9 Ιουλίου 1955, δημοσιευόταν στο Λονδίνο το Russell–Einstein Manifesto. Ο ψυχρός πόλεμος ήταν στο ζενίθ του και το μανιφέστο πρόβαλε τους κινδύνους από τα πυρηνικά όπλα και καλούσε τους ηγέτες της γης να επιδιώκουν ειρηνικές λύσεις στα διεθνή προβλήματα. Στις πρώτες παραγράφους του μανιφέστου διαβάζουμε:
“… Όλοι κινδυνεύουν εξ ίσου και μόνο αν ο κίνδυνος γίνει καταληπτός υπάρχει ελπίδα να τον αποφύγουμε συλλογικά…. Πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε με νέο τρόπο. Πρέπει να μάθουμε να ρωτάμε τον εαυτό μας όχι τι μέτρα πρέπει να πάρουμε προκειμένου να επιτύχουμε μια στρατιωτική νίκη, διότι τέτοια μετρα δεν υπάρχουν πλέον – η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας είναι: τι μέτρα πρέπει να πάρουμε προκειμένου να αποφύγουμε μια ένοπλη αντιπαράθεση της οποίας το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό για όλους;….”
Και τελειώνει:
“Έχοντας υπόψη πως σε έναν μελλοντικό παγκόσμιο πόλεμο είναι βέβαιο οτι θα χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα και το ότι αυτά τα όπλα απειλούν την συνέχεια της ύπαρξης της ανθρωπότητας, προτρέπουμε όλες τις κυβερνήσεις να συνειδητοποιήσουν και να αναγνωρίσουν δημόσια πως οι στόχοι τους δεν μπορεί να επιτευχθούν με έναν παγκόσμιο πόλεμο και, συνεπώς, τους προτρέπουμε να βρούν ειρηνικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών τους”.
Το Μανιφέστο υπογράφουν ένδεκα, όλοι Νομπελίστες εκτός απο τον Leopold Infeld:
Max Born – Percy W. Bridgman – Albert Einstein – Leopold Infeld – Frédéric Joliot-Curie – Hermann J. Muller – Linus Pauling – Cecil F. Powell – Joseph Rotblat – Bertrand Russell – Hideki Yukawa

Ακριβώς 62 χρόνια μετά το Μανιφέστο Ράσελ – Άινστάιν, στις 7 Ιουλίου 2017, ο ΟΗΕ θα εγκρίνει μια συνθήκη απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων. Η συνθήκη εγκρίθηκε με 122 ψήφους υπέρ, μιά κατά (Ολλανδία) και μια αποχή (Σιγκαπούρη). Οι πυρηνικές δυνάμεις (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Ινδία, Πακιστάν, Β. Κορέα, Ισραήλ) αρνήθηκαν να πάρουν καν μέρος στη διαδικασία και απείχαν απο τις διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας.

====οοο====οοο====οοο====οοο====οοο====οοο====

On a day like today, 9 July 1955, the Russell–Einstein Manifesto was issued in London. As the cold war was at its hight it highlighted the dangers posed by nuclear weapons and called for world leaders to seek peaceful resolutions to international conflict. In the first paragraphs we read:
“…All, equally, are in peril, and, if the peril is understood, there is hope that they may collectively avert it. We have to learn to think in a new way. We have to learn to ask ourselves, not what steps can be taken to give military victory to whatever group we prefer, for there no longer are such steps; the question we have to ask ourselves is: what steps can be taken to prevent a military contest of which the issue must be disastrous to all parties?…”
And it ends:
“In view of the fact that in any future world war nuclear weapons will certainly be employed, and that such weapons threaten the continued existence of mankind, we urge the governments of the world to realize, and to acknowledge publicly, that their purpose cannot be furthered by a world war, and we urge them, consequently, to find peaceful means for the settlement of all matters of dispute between them.”
Ten of the eleven signatories of the Russell–Einstein Manifesto are Nobel Laureates, the exception being Leopold Infeld: Max Born – Percy W. Bridgman – Albert Einstein – Leopold Infeld – Frédéric Joliot-Curie – Hermann J. Muller – Linus Pauling – Cecil F. Powell – Joseph Rotblat – Bertrand Russell – Hideki Yukawa

62 years later almost to the day, 7 July 2017, the UN will approve the first ever treaty to ban nuclear weapons. 122 countries voted in favor, one against (Holland) and Singapore abstained. None of the nine countries known or believed to possess nuclear weapons — the United States, Russia, Britain, China, France, India, Pakistan, North Korea and Israel — is supporting the treaty.

 


“…Κανείς δεν τον θέλει ιδιαίτερα (τον πόλεμο) και ξαφνικά νά τος. Εμείς δεν τον θέλαμε. Οι Άγγλοι δεν τον θέλανε και νά ‘μαστε να πολεμάμε.” Ο Κατζίνσκυ εξηγά πώς πρέπει να γίνονται οι πόλεμοι:
Ακούστε μάγκες πως πρέπει να γίνεται. Όποτε φαίνεται πως πάει να γίνει καν’ας μεγάλος πόλεμος θα περιμαντρώνουμε ένα μεγάλο χωράφι και θα πουλάμε και εισητήρια. Αμ’ πώς, και… και την μεγάλη μέρα θα μαζεύουμε όλους τους βασιλιάδες και τις κυβερνήσεις και τους στρατηγούς τους και θα τους βάζουμε στη μέση της μάντρας μόνο με τα σώβρακά και θα τους αφήνουμε να πολεμήσουν μεταξύ τους με ρόπαλα. Κι ας νικήσει η καλύτερη χώρα…”
Erich Maria Remarque, ” Τίποτα νεώτερο απο το Δυτικό Μέτωπο”

Erich Maria Remarque. Γερμανός συγγραφέας γεννήθηκε σαν σήμερα, 22 Ιουνίου, το 1898. Το 1917, υπηρετώντας στον Γερμανικό στρατό πολέμησε στο Δυτικό Μέτωπο όπου και τραυματίστηκε.
Το 1928 δημοσίευσε το πιο γνωστό βιβλίο του “Im Westen nichts Neues” – “Δεν υπάρχουν νέα απο τη Δύση ” -το “Τίποτα νεώτερο απο το Δυτικό Μέτωπο”, που λέμε εμείς. Εκεί περιγράφει τις φοβερές φυσικές και ψυχικές ταλαιπωρίες του Γερμανού στρατιώτη, καθώς και την μετέπειτα δυσκολία προσαρμογής στην κανόνική ζωή.
Στις 10 Μάη 1933 με διαταγή του Υπουργού Προπαγάνδαςτων Ναζί Γκέμπελς, το βιβλίο απαγορεύτηκε και κάηκε δημόσια στην Ναζιστική Γερμανία. Στην συνέχεια, ο Remarque διέφυγε στην Ελβετία για να καταφύγει τελικά στις ΗΠΑ. Η Γερμανική υπηκοότητά του αφαιρέθηκε το 1939.
Το 1943, η Ναζιστική κυβέρνηση συνέλαβε την αδελφή του Elfriede. Δικάστηκε και καταδικάστηκε για “υπονόμευση του ηθικού” του λαού (“Wehrkraftzersetzung”) επειδή είπε πως ο πόλεμος είχε χαθεί. Ο δικαστής της είπε πως “δυστυχώς τον αδελφό σου δεν τον φτάνουμε, μα εσύ δεν θα μας ξεφύγεις”, (Ihr Bruder ist uns entwischt, aber Sie werden uns nicht entwischen!). Η Elfriede αποκεφαλίστηκε τον Δεκέμβρη 1943. Τα έξοδα της δίκης, φυλάκισης και εκτέλεσης -με χαραχτηριστική Γερμανική ακρίβεια 495.80 Μάρκα- χρεώθηκαν στην αδελφή της Erna.

====ooo===ooo===ooo===ooo===ooo===ooo===ooo===ooo===

“…Nobody wants it in particular (war) and then all at once, here it is. We didn’t want it. The English didn’t want it and here we are fighting.” Katczinsky explains how wars should really be fought:
I’ll tell ya how it should all be done. Whenever there’s a big war comin’ on, you should rope off a big field (and sell tickets). Yeah, and, and, on the big day, you should take all the kings and their cabinets and their generals, put them in the center dressed in their underpants and let ’em fight it out with clubs. The best country wins.”
Erich Maria Remarque, “All Quiet on the Western Front”

Erich Maria Remarque. German writer was born on a day like today, June 22 1898. Conscripted into the German army in 1917 he was transfered to the Western Front where he was wounded and subsequently repatrated.
In 1928 he published his book “Im Westen nichts Neues” – All Quiet on the Western Front- where he describes the German soldiers’ extreme physical and mental stress during the war, and the detachment from civilian life felt by many upon returning back home.
On May 10, 1933, on the initiative of Joseph Goebbels the book was banned in Nazi Germany and publicly burnt.
In 1943, Remarque’s sister Elfriede was arrested, tried and sentenced to death for “undermining the moral” of the people (“Wehrkraftzersetzung”) because she said that the war was lost. The judge said that “Unfortunately we cannot reach your brother but you will not escape us”. Elfriede was beheaded in December 1943. Not content with taking her head off, the Nazi regime, with characteristic precision, billed the expatriate author 495.80 marks for the executioner’s trouble.