ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παρά τις επιφυλάξεις μου και καθώς η ζέστη είναι αφόρητη πήρα στο τέλος την απόφαση και έβαλα κλιματιστικό μηχάνημα στο στούντιό μου – εκεί που περνώ τις περισσότερες ώρες μου. Με τις επιφυλάξεις πάντα εν ισχύ είπα ν’ αφήνω μια ιδέα ανοιχτό το παράθυρο να μπαίνει λίγος καθαρός αέρας, όπως και έγινε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Έφαγα όλη την χθεσινή ημέρα ψάχνοντας με την βοήθεια της Νοομι για το παπούτσι μου. Μάταια… Αναγκάστηκα να καβαλήσω την Ματθίλδη (την μηχανή μου, ε) με τα πέδιλα. Κακό, αλλά…
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Προσπάθησα να ακολουθήσω νοητικά και ανάποδα τα βήματά μου των περασμένων 48 ωρών, ειδικά ό,τι ήταν σχετικό με παπούτσια. Πότε τα έβαλα, πότε τα έβγαλα, γιατί, πού πήγα, πότε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Ξαφνικά, έλαμψε αστραπή ανάμεσα στ’ αυτιά μου! Εκεί! Το παπούτσι ήταν πράγματι εκεί που το είχα βάλει, για να κρατάει “μια ιδέα ανοιχτό το παράθυρο να μπαίνει λίγος καθαρός αέρας”.

Τώρα ξέρετε έναν ακόμα τρόπο να χρησιμοποιήσετε το παπούτσι σας και πώς και πού θα το βρείτε αν το χάσετε.

===οοο===οοο===οοο===οοο===οοο===

CHAPTER 1. In spite of my reservations and as the heat is unbearable I finally decided to install Air Conditioning in my studio, where I spend most of my time. With my reservations still valid I thought I should keep the window open just a tiny little bit, to let some fresh air come in -and so it was done.
CHAPTER 2. I spent the whole day yesterday looking with Noomi’s help for one of my shoes that was missing. All in vain… I was obliged to mount Matilda (my motorbike) in my sandals. Not good, not advisable, but …
CHAPTER 3. I tried to re-trace backwards my steps of the last 48 hours, especially those that had to do with shoes. When did I ware them, when did I take them off, why, where did I go, when.
CHAPTER 4. Suddenly, a flash of light exploded between my ears! There! The shoe was there, indeed, where I had put it “to keep the window open just a tiny little bit, to let some fresh air come in”.

Now you know one more use for your shoes and how to locate them in case they are missing.


Leave a Reply