Καλή Ανάσταση, με αυγά ή χωρίς αυγά, γενικά και αόριστα αλλά και πιο συγκεκριμένα. Καλή Ανάσταση σε κάθε πτυχή, σε κάθε γωνιά και κάθε απόχρωση της ζωής μας.


Leave a Reply