Δευτερη βραδυά στην πόλη, δουλειές και τα γενέθλια της Αφροδίτης- μακρυά απο τα εργαλεία της δουλειάς μου, ηλεκτρονικά και μη. Για να μη μείνει άδειο τούτο το μπλογκ καταφεύγω για μα ακόμα φορά στα «έτοιμα», στα σκίτσα «της ταβέρνας».

===οοο===οοο===οοο===οοο===οοο===οοο===οοο===

This is my second day –and night- in town from Lachania. A lot of things to do plus Aphroditi’s birthday, and away from the digital or otherwise tools of my trade. So as not to leave this blog a complete blank I dig once again into my “tavern” sketchbooks.


Leave a Reply