“… Μην καταφρονήσεις την γνώμη μου αν σου υπενθυμίσω πως δεν είναι δύσκολο να σταματάς πότε πότε και να παρατηρείς τούς λεκέδες στους τοίχους, ή τις στάχτες μιας φωτιάς, ή τα σύννεφα ή παρόμοια πράγματα στα οποία, αν τα καλοκοιτάξεις, θα βρείς αληθινά θαυμάσιες ιδέες. Το πνεύμα του καλλιτέχνη διεγείρεται με νέες ιδέες, την σύνθεση μαχών ανθρώπων και ζώων, συνθέσεις τοπίων και πράγματα τερατώδη, όπως δαίμονες και τα παρόμοια… γιατί με αδιάκριτα σχεδόν πράγματα το πνεύμα ερεθίζεται με νέες ιδέες.”
Leonardo da Vinci, Τα σημειωματάρια

ΟΠΕΡ ΕΔΕΙ ΔΕΙΞΑΙ

===ooo===ooo===ooo===ooo===ooo===ooo===ooo===ooo===ooo===ooo===

“…Do not despise my opinion, when I remind you that it should not be hard for you to stop sometimes and look into the stains of walls, or ashes of a fire, or clouds, or mud or like places, in which, if you consider them well, you may find really marvelous ideas. The mind of the painter is stimulated to new discoveries, the composition of battles of animals and men, various compositions of landscapes and monstrous things, such as devils and similar things… because by indistinct things the mind is stimulated to new inventions.”
Leonardo da Vinci, The Notebooks

QUOD ERAT DEMONSTRANDUM


2 Comments

  1. Antiperatos
    Posted 16/03/2017 at 10:15 | Permalink

    Τέλειο!! Αρκεί (το δύσκολο μέρος) να έχεις τη φαντασία που θα πυροδοτήσει την έκρηξη του νου!

    • Posted 16/03/2017 at 10:37 | Permalink

      Φαντασια υπάρχει σε όλους μας, φυσικά σε διάφορους βαθμούς. Δυστυχώς την σκοτώνει πολύ νωρίς το σχολείο- δες προηγούμενη ανάρτησή μου, τι λέει ο Ei nstein για τα παραμύθια, για την φαντασία δηλαδή. Πάντως, όπως όλα η φαντασία μπορεί να καλλιεργηθεί με την άσκηση

Leave a Reply