Καταστροφικές ήταν οι συνέπεις των τελευταίων βροχοπτώσεων στην Νότια Ρόδο. Η φωτογραφία είναι απο τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στην Λαχανιά, όπου το οδόστρωμα υποχώρησε με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία και η πρόσβαση στο χωριό να γίνεται πια μόνο απο τον παλιό χωματόδρομο. Ευτύχημα είναι πως την στιγμή εκείνη δεν υπήρχε κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και έτσι δεν θρυνήσαμε θύματα.
Μηχανικοί και συνεργία του Δήμου βρίσκονται επι τόπου απο την πρώτη στιγμή προκειμένου να αποκαταστήσουν το γρηγορότερο δυνατόν την συγκοινωνία και για να εξακριβώσουν τους λόγους της καταστροφής. Εικάζεται πως η υποχώρηση του οδοστρώματος οφείλεται στην υπόγεια ροή υδάτων σε πιθανό συνδιασμό με κακοτεχνείες στην κατασκευή του δρόμου.

the holeThe results of the intense rainfall of the last few days have been catastrophic for South Rhodes.  The picture shows the main road leading to Lachania where great part of it has sunk.  As a resultm traffic has been interrupted and access to the village is now possible only by the old dirt road.
City engineers have been on the spot since the first moment in an attempt to restore traffic as soon as possible and to assess the causes of the damage. It is believed that the collapse of the road is mainly due to underground waters in connection to possible faulty construction.


Leave a Reply