Μονόλιθος, η άνοδος προς το κάστρο (της Μονολίθου). Σκιτσάκι που έκανα περιμένοντας κάτι φίλους να κατέβουν. Μιά πινακίδα, “ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ”, μας πληροφορεί πως είμαστε στην Μονόλιθο και πως εκείνο το πράγμα μπροστά και πάνω απο το κεφάλι μας είναι ένα κάστρο που, εφόσον είμαστε στην Μονόλιθο, είναι της Μονολίθου. Πολύτιμη πληροφορία, καίρια και στρατηγικά τοποθετημένη, μη τυχόν και νομίσει κανείς οτι βρισκεται στο λιμάνι του Φαλήρου, μπροστα στον ΑΒΕΡΩΦ.

===ooo===ooo===ooo===ooo===ooo===ooo===ooo===

Rhodes. Monolithos, the ascend to the castle (of Monolithos). A sketch while I was waiting for some friends to come down. A sign, “MONOLITHOS CASTLE”, informs us that we are indeed in Monolithos and that thing in front and over our heads is a castle and since we are in Monolithos this cannot be but the castle of Monolithos. A significant information, strategically positioned, just in case someone mistakenly thought they are in the port of Southampton in front of the TITANIC.Ένας τύπος παράξενος απο την Λιβαδιά
κουνιώταν σ’ ενος δέντρου τα κλαδιά
μα δεν είχε ιδέα – πως η σύζυγος είχε παρέα
έναν σάτυρο που της πήρε την καρδιά

=============================================================

A man on his red braces a-swinging
In a tree and all the while a-singing
But he did not know – That there down below
His wife and the Devil were springing!

(Thanks to Lowell)